Mahdi Abbasi شنبه 5 اسفند 1396 12:48 ق.ظ نظرات ()

گوهرشاد زنی زیبا بود و جوانی که موقعیت مناسبی برای ازدواج با او نداشت، عاشق او شد و مرتب درخواست ازدواج می‌کرد.

گوهرشاد نقشه‌ی جالبی کشید: به او گفت که باید چهل شب به درگاه الهی مناجات کنی تا بعد از آن با تو ازدواج کنم. آن جوان هم قبول کرد و چهل شب با خدا مناجات کرد و لذت آن را درک کرد.

بعد از چهل روز که گوهرشاد به دنبال او فرستاد، دیگر آن جوان حاضر نشد با او ازدواج کند. جوان گفت که تازه گم شده‌ام را پیدا کرده‌ام. تا خدا را نشناخته بودم، محبوبم تو بودی؛ اما حال که با خدا اُنس گرفتم، فهمیدم که باید دل به جایی دیگر بست.

www.brainprobe.mihanblog.com